Usrah dan Harakah - Iman Shoppe Bookstore

Usrah dan Harakah

Oleh: Ya'qub Muhammad Hussin

Para da'i akan bertemu dalam risalah ini beberapa panduan asas mengenai usrah dan harakah. Memahami dan menghayati ciri-ciri usrah yang berjaya. Apakah anasir-anasir yang menjayakan sistem usrah. Kaedah-kaedah pelaksanaan dan adab-adab serta beberapa panduan yang lain. Sebuah buku penting kepada para naqib dan murabbi dalam menjayakan sistem usrah demi membentuk sebuah masyarakat yang baik. 

Semoga penjelasan-penjelasan di dalam risalah yang diterbitkan ini, insyaAllah akan membantu para da'i dalam pembentukan generasi rabbani insyaAllah. 

+