Tahaluf Siasi Dari Perspektif Maqasid Syari'ah & Siasah Syar'iyah - Iman Shoppe Bookstore (1194072080441)

Tahaluf Siasi Dari Perspektif Maqasid Syari'ah & Siasah Syar'iyah By Alias Othman

Regular price RM20.00 Save RM-20.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Enjoy FREE shipping on orders above RM120.

Only 13 items in stock!

Penulis: Alias Othman

Membuat keputusan berkaitan isupolitik selalunya menjadi perbincangan yang hangat, malah sekiranya tidak ditangani dengan cermat ia kan menimbulkan perbedaan pendapatialah isu berkaitan hubungan antara sebuah organisasi Islam dengna pihak lain, sama ada pihak lain itu kumpulan Islam atau bukan Islam.

Keputusan yang diambil akan menjadi lebih mudah sekiranya mereka yang terlibat dalam membuat keputusan berkenaan memahami kaedah Islam didalam menentukan hukum, terutama wasail al-ijtihad seperti Qias, Istishlah, Istish-hab, Istihsan, Sad a-Zari'ah,'Urf dan Syariat-syariat Islam. Penulisan ini berusaha memberiakn sedikit sumbangan dalam isu ini.