Syarah Umdatul Ahkam - Iman Shoppe Bookstore
RM108.00 MYR

Darus Sunnah

Syarah Umdatul Ahkam

Judul : Buku Syarah Umdatul Ahkam
Penulis : Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di
Penerbit : Darus Sunnah

Buku Syarah Umdatul Ahkam ini merupakan terjemahan dari kitab Syarh Umdatul Ahkam buah karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di yang merupakan syarah dari matan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali. Buku ini menyajikan kumpulan hadits-hadits hukum yang telah disepakati keshahihannya oleh Imam Al- Bukhari dan Imam Muslim.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam” (HR. Muslim no. 867).

Buku Syarah Umdatul Ahkam ini ditulis dan disyarah oleh dua ulama besar, Al-Hafidz Al-Faqih Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali yang terkenal dengan keimanannya dan keluasan dalam hal ilmu dan sunnah, dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di yang dikenal dengan akhlaknya yang sangat baik, serta pengorbanannya dalam mengajarkan ilmu dan selalu mengadakan perbaikan.

Di antara kelebihan buku Syarah Umdatul Ahkam ini adalah banyak memaparkan kaedah-kaedah fiqih, serta penetapan akidah yang kuat. Penyajiannya pun dibuat dengan bahasa yang singkat dan sederhana sehingga mudah difahami oleh kaum muslimin, baik kaum awamnya mahupun para thalabul ‘ilmi.
Dapatkan sekarang juga buku Syarah Umdatul Ahkam !

Sale

Unavailable

Sold Out