Quantum Dakwah & Tarbiah - Iman Shoppe Bookstore
RM30.50 MYR

Al Itishom

Quantum Dakwah & Tarbiah

Menuju Kemenangan Islam di Pentas Peradaban "Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal shalih, seraya berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin (yang berserah diri kepada Allah)?' Tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia" (Fushshilat : 33-34) "Wahai Ali, sungguh sekiranya Allah memberi hidayah seseorang kerana dakwahmy, itu lebih baik bagimu daripada unta merah." (HR Bukhari Muslim)
Sale

Unavailable

Sold Out