FREE SHIPPING UNTUK PEMBELIAN RM200 KE ATAS!
Pendidikan Spiritual - Iman Shoppe Bookstore
RM45.00

Alam Raya

Pendidikan Spiritual

Pendidikan Spiritual Rujukan Lengkap Tarbiyah Ruhiyah Menggapai Cinta Ilahi

Penulis: Syeikh Said Hawwa

Siri buku ini terdiri dari tiga buah buku iaitu (1) Buku Tarbiyatuna al-Ruhiyah (Pendidikan Spritual), yakni buku ini, (2) Buku al-Mustakhlash fi Tazkiyyat al-Anfus (Buku Ringkasan Tentang Penyucian Jiwa), (3) Buku Mudzakirat fi Mandzail as-Shiddiqin wa al-Rabaniyyin (Bagaimana Mencapai Darjat Siddiqin dan Rabbaniyyin).

Beberapa hal yang memotivasikan penulis untuk menulis ketiga-tiga siri tersebut di atas, antara lain:

1. Keperluan gerakan Islam (Harakah Islamiyah) kontemporer yang tercermin dalam diri para ulama dan aktivisnya terhadap teori atau konsep yang jelas, baik mengenai tasawuf mahupun perjalanan spritual.

2. Masih kurangnya buku tasawuf yang ditulis berdasarkan perspektif Ahl al-Sunnah wal al-Jamaah dan berbagai mazhab fiqihnya, sehingga penulis merasakan kesulitan menunjukkan kepada orang lain sebuah buku tasawuf yang komprehensif.

Kebanyakan penulis buku tasawuf menjadikan ilmu ini sebagai ilmu khas (specialized science), padahal semua orang memerlukan pengetahuan di bidang ini kerana banyaknya hal yang berhubung kait dengan keperluan mereka sendiri, seperti kesihatan mental, kesucian jiwa dan hal-hal lain yang memang diperlukan semua orang.

Sale

Unavailable

Sold Out