Nizhamul Hisbah - Iman Shoppe Bookstore
RM9.00

Robbani Press

Nizhamul Hisbah

Seorang melakukan perbuatan dosa bisa kerana dua kemungkinan, kerana tidak tahu atau ia tahu, tetapi memperturut hawa nafsunya. Kalau tidak tahu, maka perlu diberi pengajaran tentang hukum-hukum Allah. Sementara, bagi yang memperturut hawa nafsu, maka perlu disedarkan dan diingatkan kembali.

Di sinilah peranan hisbah, yang akan menjalani fungsi amar makruf nahi munkar. Hisbah ini merupakan sunnah yang hampur terlupakan dan perlu dihidupkan kembali (ihya us-sunnah) kerana pernah dipraktikkan oleh generasi salaf. 
 

Apa itu hisbah ? Bagaimana hisbah menjalankan fungsinya di tengah umat ? Selamat membaca!

Sale

Unavailable

Sold Out