Dewan Pustaka Fajar Buku Memahami Prinsip-Prinsip 'Amal Islami

Memahami Prinsip-Prinsip 'Amal Islami

Oleh: Sa'id Hawwa

Para da'i akan bertemu dalam risalah ini dengan panduan-panduan khususnya mengenai kepimpinan (qiyadah) dan tanzim yang sangat berguna dalam medan 'amal Islami yang sejak akhir-akhir ini mendapat perhatian dari segala pihak dan tiada sunyi dari pendengaran kita di mana terdapat golongan yang turut melebelkan perbuatan mereka sebagai 'amal Islami sedangkan asas-asas, kandungan, keadah dan matlmatnya, segala-galanya adalah asing dari Islam. 

Semoga penjelasan-penjelasan di dalam risalah yang diterbitkan ini, insyaAllah akan membantu para da'i menilai dan membina jama'ah Islamiyyah 'alamiyyah yang beriltizam dengan segala prinsipnya. 

+