FREE SHIPPING UNTUK PEMBELIAN RM200 KE ATAS!
Jihad Jalan Kami - Iman Shoppe Bookstore
RM17.00

Era intermedia

Jihad Jalan Kami

Penulis : Abdul Baqi Ramadhan

Penerbit : Era Intermedia

Sejarah perjalanan umat Islam sejak hari-hari awal perjuangannya bersama Rasulullah SAW sangat sarat dengan kisah jihad kaum Muslimin. Semangat jihad fisabilillah itulah yang mengantarkan mereka menuju kemenangan demi kemenangan hingga pada suatu masa kaum muslimin benar-benar menjadi khairu ummah (sebaik-baik umat) yang memandu peradaban dunia.

Namun roda sejarah terus berputar, dan kaum muslimin yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putaran rodanya itu, kini tengah berada di titik terendah putarannya, sementara berbagai bangsa justru bangkit menuju kejayaannya. Apa yang hilang dari umat Islam sehingga mereka justru terpuruk?

Salah satu faktor terpentingnya adalah semangat jihad itu. Suatu semangat yang telah mengantarkan umat masa lalu ke singgasana keemasannya.

Sale

Unavailable

Sold Out