Tarikh akhir pengeposan untuk serahan sebelum tahun baru cina ialah 20 januari 2020.
Gema Insani buku Intisari Riyadhus Shalihin

Intisari Riyadhus Shalihin

Buku ini terjemahan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Apa yang ada di buku ini bisa dikatakan merupakan intisari dari kitab aslinya. Buku ini berisi kumpulan hadits-hadits tentang adab, fadhilat amal, targhib (motivasi) dan tarhib (peringatan), zuhud pendidikan akhlak, penyucian jiwa, serta rambu-rambu syariat.

+