Sold Out
Zoom the image with mouse

35 Sirah Shahabiyah Jilid 1

Al Itishom
Out of stock
RM48.50
customers are viewing this product
(Hard Cover)
Penulis: Mahmud Al-Mishri

Sahabat-sahabat Rasulullah saw. adalah generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia setelah Nabi dan Rasul. Demikian halnya dengan para sahabat wanita yang hidup bersama mereka. Setiap sahabat wanita ibarat sekuntum bunga yang tumbuh di ladang Islam.

Lalu, ketika awan berarak di atasnya dan menumpahkan air hujan, bunga yang bersih dan sarat dengan nilai takwa itu terus tumbuh subur dengan pupuk yang diperoleh dari dua sumber yang bersih, yaitu Al-qur`an dan As-sunnah. Maka, pada masa berikutnya, ia menebarkan semerbak keharumannya kepada seluruh pelosok alam raya dengan keharuman iman dan aqidahnya. Mereka mau mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam dan tidak jerih dengan kedzaliman, siksaan dan kematian yang harus dihadapinnya.

Mari menuju oase yang subur dengan buah-buahnya yang ranum untuk berjumpa dengan wanita-wanita yang tulus dan menghirup aroma ketulusan mereka. Mari kita teguk kesegaran air dan kita hirup keharuman kisah dari:

 1. Khadijah binti Khuwailid RA.
 2. Saudah binti Zam`ah RA.
 3. Aisyah binti Abu Bakar RA.
 4. Hafshah binti Umar RA.
 5. Zainab binti Khuzaimah RA.
 6. Ummu Salamah RA.
 7. Zainab binti Jahsy RA.
 8. Juwairiyah RA.
 9. Ramlah RA.
 10. Shafiyyah RA.
 11. Maimunah RA.
 12. Fathimah binti Rasulullah saw RA.
 13. Halimah RA.
 14. Ummu Aiman RA.
 15. Fathimah binti Asad RA.
 16. Ummu Sulaim RA.
 17. Ummu Hisyam RA.
 18. Ummu `Ammarah RA.
 19. Asma' binti Abu Bakar RA.
 20. Ummu Haram RA.
 21. Kabsyah binti Rafi` RA.
 22. Sumayyah RA.
 23. Ummu Waraqah RA.
 24. Shafiyyah binti Abdul Muththalib RA.
 25. `Atikah RA.
 26. Asma' binti RA.
 27. `Umais RA.
 28. Ummu Syuraik RA.
 29. Umamah binti Abul `Ash Ar-Rubai` RA.
 30. Ummul Fadhl Lubabah RA.
 31. Al-Khansa RA.
 32. Ummu Ma`bad RA.
 33. Ummu Kultsum binti `Uqbah RA.
 34. Ummul Mundzir RA. dan
 35. Hindun binti `Utbah RA.
4 Reviews
35 Sirah Shahabiyah Jilid 1
You have successfully subscribed!
This email has been registered