200 Soal Jawab Hadis - Iman Shoppe Bookstore

200 Soal Jawab Hadis

"Hadis itu ada disiplinnya."

Penulis: Kamilin Jamilin

Ilmu hadis merupakan satu kesenian penting dalam ilmu-ilmu Islam. Iamenyediakan pandua hidup komprehensif buat umat sejagat. Menguasai kesenian hadis ini bukanlah sukar atau mustahil jika dipelajari bersama teori & amali. 

+