FREE SHIPPING UNTUK PEMBELIAN RM200 KE ATAS ke semenanjung malaysia!
1 Hari 1 Hadis Jilid 4: Ilmu Dan Ibadah - Iman Shoppe Bookstore
RM21.30

RM25.00

Risalah Harmoni

1 Hari 1 Hadis Jilid 4: Ilmu Dan Ibadah

Buku Satu Hari Satu Hadis: Ilmu Dan Ibadah ini berkait rapat dengan ilmu dan pendidik, ilmu dan ibadat wajib serta sunat yang menjadi pelengkap dalam hidup Muslim yang soleh serta hidup dalam sebuah masyarakat dan Negara rahmah. Ianya akan memenuhi ciri asas Neagara Rahmah yang berhubung dengan Masyarakat yang Berilmu, Berakhlak dan Penyayang.

Daripada Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya iaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi." (Muwatta' Malik No: 1661) Dar Ihya Ulum Arabiyyah.

 

Sale

Unavailable

Sold Out