Tarikh akhir pengeposan untuk serahan sebelum tahun baru cina ialah 20 januari 2020.
Risalah Harmoni Buku Tahaluf Siasi Dari Perspektif Maqasid Syari'ah & Siasah Syar'iyah

Tahaluf Siasi Dari Perspektif Maqasid Syari'ah & Siasah Syar'iyah

Penulis: Alias Othman

Membuat keputusan berkaitan isupolitik selalunya menjadi perbincangan yang hangat, malah sekiranya tidak ditangani dengan cermat ia kan menimbulkan perbedaan pendapatialah isu berkaitan hubungan antara sebuah organisasi Islam dengna pihak lain, sama ada pihak lain itu kumpulan Islam atau bukan Islam.

Keputusan yang diambil akan menjadi lebih mudah sekiranya mereka yang terlibat dalam membuat keputusan berkenaan memahami kaedah Islam didalam menentukan hukum, terutama wasail al-ijtihad seperti Qias, Istishlah, Istish-hab, Istihsan, Sad a-Zari'ah,'Urf dan Syariat-syariat Islam. Penulisan ini berusaha memberiakn sedikit sumbangan dalam isu ini. 

+