Istiqamah Jalan ke Arah-Nya - Iman Shoppe Bookstore

Istiqamah Jalan ke Arah-Nya

Buku ini memberi fokus kepada al-istiqamah, iaitu suatu daripada sifat-sifat mulia dalam kehidupan insan yang berjaya. Setiap bab di dalam buku ini membincangkan setiap satu daripada 11 sifat yang mempunyai ciri-ciri yang konsisten, iaitu subtopik maksud ayat al-Qura'an dan al-Hadis. Serta terdapat juga sekelumit kisah yang mengandungi pengalaman peribadi penulis buku ini sendiri.⠀

Dr Mohamed Hatta Shaharom merupakan living legend (lagenda hidup) terutamanya bagi mereka yang terlibat atau mengikuti secara aktif perkembangan dan aktivisme gerakan Islam di Malaysia. Selain merupakan seorang pakar psikatri, beliau juga merupakan seorang penulis yang prolifik dan aktivis serta pengasas gerakan Islam.⠀

Buku ini di samping menyusun siri-siri pemikiran penulis melalui nilai-nilai istiqamah, ia turut memaparkan catatan pengalaman hidup beliau yang amat kaya dan berharga! ⠀

+