FREE SHIPPING UNTUK PEMBELIAN RM200 KE ATAS ke semenanjung malaysia!
Tasawwur Asasi Gerakan Islam - Iman Shoppe Bookstore
RM19.00

Dewan Pustaka Fajar

Tasawwur Asasi Gerakan Islam

Penulis: Fathi Yakan

Abjadiyyat Al-Tasawwur Al- Haraki Li Al-'Amal Al-Islami (Tasawwur Asasi Gerakan Islam) adalah salah satu usaha dalam meletakkan kaedah-kaedah prinsip Harakah Islamiyyah yang kukuh bagi memandu medan 'amal Islami, agar ia dapat memandu setiap petugas walau di mana pun mereka berada, dalam menilai arah-hala, memeriksa langkah-langkah dan mengawasi titik tolak mereka melalui jalan yang benar dan tempat tuju yang selamat. 

Sale

Unavailable

Sold Out