FREE SHIPPING UNTUK PEMBELIAN RM200 KE ATAS ke semenanjung malaysia!
Suri Teladan Kehidupan Para Sahabat - Iman Shoppe Bookstore
RM23.00

Dewan Pustaka Fajar

Suri Teladan Kehidupan Para Sahabat

Tajuk            : Suri Teladan Kehidupan Para Sahabat
Pengarang : Dr. 'Ali Shurbaji
Penerbit     : Dewan Pustaka Fajar


Buku ini menerangkan tentang pandangan Dr. 'Ali Shurbaji terhadap keadaan semasa yang berlaku di kalangan Gerakan Da'wah Islamiyyah berkembang pesat pada masa ini, hasil daripada kebangkitan semula islam. Dunia islam kini menghadapi berbagai-bagai masalah terutamanya masalah perpecahan yang dicetuskan oleh musuh-musuh islam. Juga timbul keadaan ketidakseragaman di dalam gerak kerja di medan dakwah islamiyyah dalam sesebuah  negara umat islam.

Sale

Unavailable

Sold Out