Kesatuan 'Amal Islami Dalam Sebuah Negara - Iman Shoppe Bookstore

Kesatuan 'Amal Islami Dalam Sebuah Negara

Penulis: Mustafa Masyhur

Sudah menjadi suatu yang diketahui umum, bahawa usaha-usaha mencapai kesatuan melalui pemimpin dan pemerintah, kesemuanya telah menemui kegagalan. Kesatuan ini sepatutnya lahir melalui asas-asas tertentu, iaitu dengan mencapai kesatuan individu di antara rakyat di setiap negara Islam terlebih dahulu.

Kemudian diikuti kesatuan antara rakyat tersebut membawa kepada kesatuan negara di mana rakyat menekan kerajaan tersebut agar menerima kesatuan dan membuang segala bentuk perselisihan.

+