Sahabat Kanak-Kanak Rasulullah - Iman Shoppe Bookstore

Sahabat Kanak-Kanak Rasulullah

Penulis: Dr. Nizar Abazhah

Dengan menggambarkan kehidupan Nabi bersama anak-anak, buku ini sejatinya menggambarkan bagaimana ibu bapa mesti bergaul dan memperlakukan anak-anak supaya nanti mereka menjadi peribadi-peribadi soleh dan cemerlang di dalam masyarakat.

Dilengkapi dengan hadis-hadis tentang anak-anak dan sikap Nabi terhadap mereka, serta seruan untuk ibu bapa masa kini.

+